صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 بانک توسعه تعاون 1400/06/09 50,817,631 50,459,815 50,459,815 0 54 347,808 233 288,781 59,027 2,978,491,474,160
142 بانک توسعه تعاون 1400/06/08 52,202,483 51,834,685 51,834,685 0 61 347,754 52 288,548 59,206 3,068,924,360,457
143 بانک توسعه تعاون 1400/06/07 54,350,244 53,967,182 53,967,182 0 91 347,693 137 288,496 59,197 3,194,695,286,220
144 بانک توسعه تعاون 1400/06/06 54,567,378 54,183,154 54,183,154 0 0 347,602 0 288,359 59,243 3,209,972,597,060
145 بانک توسعه تعاون 1400/06/05 53,709,995 53,330,110 53,330,110 0 0 347,602 0 288,359 59,243 3,159,435,726,051
146 بانک توسعه تعاون 1400/06/04 53,715,884 53,335,999 53,335,999 0 95 347,602 86 288,359 59,243 3,159,784,605,276
147 بانک توسعه تعاون 1400/06/03 53,721,133 53,341,190 53,341,190 0 45 347,507 200 288,273 59,234 3,159,612,068,823
148 بانک توسعه تعاون 1400/06/02 53,545,585 53,167,763 53,167,763 0 25 347,462 219 288,073 59,389 3,157,580,260,075
149 بانک توسعه تعاون 1400/06/01 52,188,711 51,819,514 51,819,514 0 20 347,437 44 287,854 59,583 3,087,562,123,423
150 بانک توسعه تعاون 1400/05/31 52,025,015 51,650,968 51,650,968 0 0 347,417 0 287,810 59,607 3,078,759,277,513
151 بانک توسعه تعاون 1400/05/30 51,380,557 51,016,062 51,016,062 0 0 347,417 0 287,810 59,607 3,040,914,379,547
152 بانک توسعه تعاون 1400/05/29 51,386,219 51,021,724 51,021,724 0 0 347,417 0 287,810 59,607 3,041,251,883,418
153 بانک توسعه تعاون 1400/05/28 51,391,882 51,027,387 51,027,387 0 0 347,417 0 287,810 59,607 3,041,589,453,528
154 بانک توسعه تعاون 1400/05/27 51,397,547 51,033,051 51,033,051 0 0 347,417 0 287,810 59,607 3,041,927,094,096
155 بانک توسعه تعاون 1400/05/26 51,403,212 51,038,717 51,038,717 0 0 347,417 0 287,810 59,607 3,042,264,800,633
156 بانک توسعه تعاون 1400/05/25 51,408,879 51,044,384 51,044,384 0 16 347,417 23 287,810 59,607 3,042,602,579,543
157 بانک توسعه تعاون 1400/05/24 51,414,407 51,049,954 51,049,954 0 0 347,401 126 287,787 59,614 3,043,291,953,509
158 بانک توسعه تعاون 1400/05/23 50,716,162 50,357,294 50,357,294 0 0 347,401 0 287,661 59,740 3,008,344,764,220
159 بانک توسعه تعاون 1400/05/22 50,966,219 50,602,957 50,602,957 0 0 347,401 0 287,661 59,740 3,023,020,640,089
160 بانک توسعه تعاون 1400/05/21 50,971,858 50,608,596 50,608,596 0 0 347,401 235 287,661 59,740 3,023,357,501,468