صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ %۱.۹۶۶ %۲.۰۷۶
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ %۹.۱۶۴ %۶.۸۶۸
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ %۱۰.۸۸۹ %۸.۳۰۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ (۰.۹۳۴)% %۰.۶۶۳
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ (۷.۳۹۷)% (۵.۳۸۴)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ %۶۰.۹۰۶ %۵۲.۷۱۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ %۷۴۲۸.۹۹ %۷۹۵۷.۵۹۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۱۶)%