صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۰.۸۲۸)% (۰.۷۰۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۱.۷۹۸)% (۱.۶۶۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ %۳.۲۳۶ %۲.۱۰۲
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ %۲۹.۶ %۲۱.۴۲۷
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ %۱۵.۵۷۵ %۱۳.۸۹۱
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ %۲۶.۲۲۳ %۴۰.۰۲۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ %۵۰۳۰.۸۰۹ %۵۶۸۰.۷۶۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۷.۱۷ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۳)% (۹.۵۵)%