صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دانلود