صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت کارگزاری بانک رفاه ۹۹,۰۰۰
۲ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه ۱,۰۰۰
تعداد کل ۱۰۰,۰۰۰