صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱.۷۳ ۰.۶۱ ۵۱,۴۶۱.۲۵ ۸۳۶.۸
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳.۵۹ ۴.۸۹ ۳.۹۱E+۰۷ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۹۶ ۲.۱ ۱۲۰,۳۲۹.۴۶ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۷ ۰.۵۲ ۱,۱۸۴.۵۶ ۵۷۵.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ ۰.۹ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۵۷ ۴.۲۷ ۳.۶۶E+۰۷ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴.۲۸ ۴.۳۸ ۴.۴۶E+۰۸ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۸۶) (۰.۶۷) (۹۵.۷۶) (۹۱.۴۷)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۸۸ ۱.۷۵ ۲,۳۱۸.۶۵ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲.۵۶ ۳.۳ ۱.۰۲E+۰۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۱.۳۴ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۶۲ ۲.۰۴ ۸۴۳.۴۲ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۸۸ ۳.۶۹ ۱.۰۹E+۰۸ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲.۷۵ ۳.۱۳ ۲.۰۱E+۰۶ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱.۳۴ ۲.۳۸ ۱۳,۰۰۵.۵۹ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲.۹۹ ۳.۳۳ ۴.۷۵E+۰۶ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۵) ۰