صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۰.۵۶) (۰.۹۶) (۸۶.۹۴) (۹۷.۰۳)
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۱) ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۱ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۸) (۰.۶۹) (۹۴.۶۸) (۹۱.۹۵)
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۵۶ ۱.۴ ۶۶۳.۸۱ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۵۸ ۰.۶۹ ۷۱۸.۲۲ ۱,۱۲۱.۰۴
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۴۱) (۰.۳۴) (۷۷.۹۴) (۷۱.۵۸)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۲.۰۵ ۰.۸۹ ۱۶۲,۵۳۰.۷۶ ۲,۴۶۰.۹۲
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۱۲) ۰ (۳۴.۹۵) ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲.۴۵ ۱.۶۲ ۶۷۹,۰۹۳.۹ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۲۴ (۰.۰۴) ۱۴۳.۴۱ (۱۲.۶۱)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۱.۳۷) (۰.۸۳) (۹۹.۳۴) (۹۵.۲۹)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۶ ۰.۶ ۷۸۳.۰۱ ۷۷۳.۴۷
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱.۴۱ ۰.۹۲ ۱۶,۶۲۰.۶۵ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۷) ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۴) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۵.۰۲) ۰