صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۰.۳۳ ۰.۰۹ ۲۳۲.۵۱ ۳۷.۲۲
۴۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ (۲.۱۴) (۱.۰۷) (۹۹.۹۶) (۹۸)
۴۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ (۱.۳۸) (۰.۵۱) (۹۹.۳۷) (۸۴.۳۷)
۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰.۱۹ ۰.۳۶ ۹۷.۰۴ ۲۶۷.۸۷
۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۰.۶۶ ۰.۰۷ ۱,۰۰۹.۳۱ ۲۹.۳۹
۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۳) ۰
۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۶۸ ۰
۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (۱.۱۷) (۰.۳۸) (۹۸.۶۵) (۷۵.۰۱)
۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۱.۰۳ ۰.۶۵ ۴,۱۳۸.۳۵ ۹۵۹.۸۱
۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۱.۸۴ ۰.۸۱ ۷۷,۰۲۸.۵۷ ۱,۷۹۷.۵۹
۵۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (۰.۱۳) ۰.۰۲ (۳۷) ۹.۱۱
۵۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ (۱.۷۸) (۰.۹) (۹۹.۸۶) (۹۶.۳۶)
۵۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۵۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ (۰.۰۶) ۰ (۱۸.۶۴) ۰
۵۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰.۶۹ ۰.۲۸ ۱,۱۴۵.۴۵ ۱۷۷.۸
۵۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۱.۳۹ ۰.۴۲ ۱۵,۱۹۳.۸۸ ۳۶۵.۷۸
۵۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۰.۸۲ ۰.۲۲ ۱,۸۳۸.۹ ۱۲۰.۰۳
۵۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ (۴.۲) (۲.۵۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۵۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ (۱.۴۸) (۰.۸۲) (۹۹.۵۷) (۹۴.۹۶)