صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱.۰۲ ۰.۵۷ ۳,۹۰۸.۹۲ ۶۸۳.۴۳
۴۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۱) ۱۹.۳۴ (۳۰.۰۱)
۴۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۲.۱) (۱.۵۸) (۹۹.۹۶) (۹۹.۷)
۴۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۷۷.۳۶ ۷۹.۵۹
۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۰.۵۶) (۰.۹۶) (۸۶.۹۴) (۹۷.۰۳)
۴۶ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۱) ۰
۴۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۱ ۰
۴۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۸) (۰.۶۹) (۹۴.۶۸) (۹۱.۹۵)
۴۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۵۶ ۱.۴ ۶۶۳.۸۱ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۵۸ ۰.۶۹ ۷۱۸.۲۲ ۱,۱۲۱.۰۴
۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۴۱) (۰.۳۴) (۷۷.۹۴) (۷۱.۵۸)
۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۲.۰۵ ۰.۸۹ ۱۶۲,۵۳۰.۷۶ ۲,۴۶۰.۹۲
۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۱۲) ۰ (۳۴.۹۵) ۰
۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲.۴۵ ۱.۶۲ ۶۷۹,۰۹۳.۹ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۲۴ (۰.۰۴) ۱۴۳.۴۱ (۱۲.۶۱)
۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۱.۳۷) (۰.۸۳) (۹۹.۳۴) (۹۵.۲۹)
۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۶ ۰.۶ ۷۸۳.۰۱ ۷۷۳.۴۷
۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱.۴۱ ۰.۹۲ ۱۶,۶۲۰.۶۵ ۲,۷۶۷.۵۱