صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۲۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (۰.۵۸) (۰.۵۲) (۸۸.۲۳) (۸۵.۱۱)
۱۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۰.۱۲ ۰.۱۸ ۵۲.۳۸ ۹۱.۵۶
۱۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۰.۶۸ ۰.۴۷ ۱,۰۷۷.۸۳ ۴۴۶.۳
۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۳.۲۶ ۲.۰۹ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۱۲۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۳) ۰
۱۲۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۱۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ (۰.۰۶) ۰ (۱۸.۲۶) ۰
۱۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱.۵۳ ۱.۲۶ ۲۵,۴۹۳.۳۷ ۹,۶۴۹.۶۳
۱۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ (۰.۲۷) (۰.۳۱) (۶۲.۲۳) (۶۷.۸۴)
۱۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱.۲۸ ۱.۰۷ ۱۰,۱۸۵.۳۸ ۴,۷۸۴.۵۱
۱۳۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۱.۳۷ ۰.۹۲ ۱۴,۱۶۸.۲۶ ۲,۷۰۱.۸۲
۱۳۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۲.۲۵ ۱.۷۳ ۳۳۲,۳۳۰.۸۹ ۵۱,۶۴۸.۱۳
۱۳۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۷) ۰
۱۳۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۹) ۰
۱۳۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۹) ۰
۱۳۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۱) ۰
۱۳۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (۰.۰۹) ۰ (۲۷.۱۲) ۰