صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۱) ۰
۶۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (۰.۰۹) ۰ (۲۷.۱۲) ۰
۶۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۲.۲۲ ۱.۶۵ ۳۰۳,۱۱۴.۳۳ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۶۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ (۰.۰۲) ۰ (۸.۴۵) ۰
۶۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ (۰.۰۲) ۰ (۷.۷۴) ۰
۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰.۶۲ ۰.۵۸ ۸۵۰.۵۴ ۷۳۴.۳۶
۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰.۳۱ ۰.۱۸ ۲۱۱.۴ ۹۵.۱
۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ (۰.۳۲) (۰.۰۴) (۶۸.۴۴) (۱۵.۱۲)
۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰.۱۸ (۳.۰۶) ۹۵.۱۱
۷۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ (۲.۰۲) (۱.۱۴) (۹۹.۹۴) (۹۸.۴۸)
۷۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۷۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ (۰.۰۷) ۰ (۲۳.۵۵) ۰
۷۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۱.۳۹ ۰.۸۸ ۱۵,۰۴۷.۵۲ ۲,۳۲۹.۸۷
۷۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ (۰.۷۸) (۰.۴۷) (۹۴.۳۲) (۸۲.۲۱)
۷۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۲.۳۳ ۱.۵۴ ۴۵۲,۶۳۶.۸۵ ۲۵,۹۳۱.۱۶
۷۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۲.۵۴ ۱.۸۳ ۹۳۲,۹۹۸.۹۵ ۷۵,۸۲۸.۱۱
۷۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۲.۶۷ ۱.۳۷ ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱۴,۴۱۴.۱۶
۷۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۹۹) ۰