صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۱۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ (۰.۱۶) ۰.۲۴ (۴۴.۵۶) ۱۴۰.۵۶
۱۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۰.۶۹ ۰.۵۲ ۱,۱۲۹.۴۴ ۵۶۰.۳۳
۱۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ (۰.۷) (۰.۵۹) (۹۲.۲۵) (۸۸.۵۳)
۱۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ (۲.۷۸) (۱.۷۱) (۱۰۰) (۹۹.۸۲)
۱۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۰.۴۴ ۰.۲۵ ۳۸۹.۱۹ ۱۴۸.۵۴
۱۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۲) ۰
۱۰۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۳) ۰
۱۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۰.۱۴ (۰.۰۱) ۶۸.۷۴ (۲.۰۱)
۱۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۰.۶۲ ۰.۵۱ ۸۵۶.۲۹ ۵۴۲.۵۴
۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۰.۸۹ ۰.۷۸ ۲,۴۸۰.۳۴ ۱,۵۸۱.۴۶
۱۱۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۲.۰۸ ۲.۰۴ ۱۸۰,۸۰۹.۱ ۱۵۷,۴۲۸.۱۴
۱۱۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۳.۱۹ ۲.۴۱ ۹,۵۸۰,۰۰۰ ۵۹۵,۳۳۴.۸۲
۱۱۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۷) ۰
۱۱۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۶) ۰
۱۱۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۲.۱ ۱.۷۸ ۱۹۳,۹۱۹.۷۱ ۶۱,۴۳۷.۷
۱۱۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۳.۱۶) (۲.۱۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۷)
۱۱۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ (۱.۹۶) (۱.۷۴) (۹۹.۹۳) (۹۹.۸۳)
۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۳.۰۵) (۱.۹۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۳)