صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 بانک توسعه تعاون 1400/10/08 468,360 464,887 464,887 0 3,374 6,156,965 300 905,151 5,251,814 2,441,498,643,813
22 بانک توسعه تعاون 1400/10/07 468,080 464,604 464,604 0 0 6,153,591 3,250 904,851 5,248,740 2,438,586,704,126
23 بانک توسعه تعاون 1400/10/06 467,489 464,018 464,018 0 435 6,153,591 300 901,601 5,251,990 2,437,019,733,752
24 بانک توسعه تعاون 1400/10/05 458,843 455,424 455,424 0 0 6,153,156 200 901,301 5,251,855 2,391,818,258,748
25 بانک توسعه تعاون 1400/10/04 461,849 458,362 458,362 0 0 6,153,156 0 901,101 5,252,055 2,407,344,206,166
26 بانک توسعه تعاون 1400/10/03 452,256 448,886 448,886 0 0 6,153,156 0 901,101 5,252,055 2,357,571,429,699
27 بانک توسعه تعاون 1400/10/02 452,289 448,918 448,918 0 0 6,153,156 70,801 901,101 5,252,055 2,357,741,515,326
28 بانک توسعه تعاون 1400/10/01 452,456 449,130 449,130 0 183 6,153,156 57,910 830,300 5,322,856 2,390,652,790,508
29 بانک توسعه تعاون 1400/09/30 435,173 432,000 432,000 0 0 6,152,973 2,385 772,390 5,380,583 2,324,410,700,988
30 بانک توسعه تعاون 1400/09/29 426,711 423,559 423,559 0 331 6,152,973 1,300 770,005 5,382,968 2,280,005,292,596
31 بانک توسعه تعاون 1400/09/28 422,192 419,071 419,071 0 24 6,152,642 3,200 768,705 5,383,937 2,256,250,614,886
32 بانک توسعه تعاون 1400/09/27 428,817 425,652 425,652 0 0 6,152,618 0 765,505 5,387,113 2,293,037,858,675
33 بانک توسعه تعاون 1400/09/26 424,433 421,297 421,297 0 0 6,152,618 0 765,505 5,387,113 2,269,575,915,829
34 بانک توسعه تعاون 1400/09/25 424,483 421,347 421,347 0 0 6,152,618 1,000 765,505 5,387,113 2,269,843,916,344
35 بانک توسعه تعاون 1400/09/24 424,532 421,397 421,397 0 0 6,152,618 10,700 764,505 5,388,113 2,270,533,331,432
36 بانک توسعه تعاون 1400/09/23 424,763 421,633 421,633 0 0 6,152,618 916 753,805 5,398,813 2,276,316,627,349
37 بانک توسعه تعاون 1400/09/22 426,690 423,547 423,547 0 0 6,152,618 2,700 752,889 5,399,729 2,287,041,367,981
38 بانک توسعه تعاون 1400/09/21 437,987 434,768 434,768 0 0 6,152,618 400 750,189 5,402,429 2,348,803,353,474
39 بانک توسعه تعاون 1400/09/20 447,109 443,829 443,829 0 0 6,152,618 0 749,789 5,402,829 2,397,930,986,704
40 بانک توسعه تعاون 1400/09/19 447,865 444,580 444,580 0 0 6,152,618 0 749,789 5,402,829 2,401,987,462,544