صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۴) ۰
۲۲۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۴) ۰
۲۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ (۱.۲۴) (۰.۷۴) (۹۸.۹۵) (۹۳.۴۴)
۲۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ (۰.۶۳) (۰.۱۸) (۹۰.۱۲) (۴۸.۸۴)
۲۲۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱.۸ ۱.۴۶ ۶۷,۹۸۳.۳۶ ۱۹,۴۷۹.۷۵
۲۲۶ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۰.۰۷ ۰.۲۵ ۲۶.۸۷ ۱۴۷.۷۷
۲۲۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ (۱.۸۱) (۱.۹۳) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۲)
۲۲۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۸) ۰
۲۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۸) ۰
۲۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۰.۷۸ ۰.۱۵ ۱,۵۹۶.۸۹ ۷۵.۹۸
۲۳۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ (۰.۵۷) (۰.۵۴) (۸۷.۴۱) (۸۶.۳۴)
۲۳۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ (۲.۸۲) (۱.۸۲) (۱۰۰) (۹۹.۸۸)
۲۳۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۰.۱۱ ۰.۲۳ ۴۸.۶۴ ۱۲۹.۰۳
۲۳۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ (۰.۹۱) (۱.۱۸) (۹۶.۴۲) (۹۸.۷)
۲۳۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۴) ۰
۲۳۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۷) ۰
۲۳۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱.۰۹ ۰.۶۱ ۵,۱۴۵.۵۳ ۸۱۴.۵۸
۲۳۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۱.۰۵ ۰.۹۳ ۴,۳۷۵.۲۴ ۲,۸۰۱.۳۴
۲۳۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۰.۲۷ ۰.۲۴ ۱۷۱.۸۵ ۱۴۳.۱۱