صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
261 بانک توسعه تعاون 1400/02/13 44,879,906 44,553,292 44,553,292 0 2 346,565 79 281,620 64,945 2,893,513,524,453
262 بانک توسعه تعاون 1400/02/12 45,293,842 44,964,765 44,964,765 0 0 346,563 28 281,541 65,022 2,923,698,957,578
263 بانک توسعه تعاون 1400/02/11 45,726,621 45,394,653 45,394,653 0 0 346,563 0 281,513 65,050 2,952,922,177,855
264 بانک توسعه تعاون 1400/02/10 46,210,178 45,874,830 45,874,830 0 0 346,563 0 281,513 65,050 2,984,157,719,659
265 بانک توسعه تعاون 1400/02/09 46,216,104 45,880,757 45,880,757 0 0 346,563 33 281,513 65,050 2,984,543,219,817
266 بانک توسعه تعاون 1400/02/08 46,221,860 45,886,683 45,886,683 0 0 346,563 96 281,480 65,083 2,986,442,990,458
267 بانک توسعه تعاون 1400/02/07 46,088,901 45,754,552 45,754,552 0 0 346,563 127 281,384 65,179 2,982,235,975,221
268 بانک توسعه تعاون 1400/02/06 45,636,604 45,302,921 45,302,921 0 0 346,563 469 281,257 65,306 2,958,552,563,571
269 بانک توسعه تعاون 1400/02/05 45,727,548 45,394,626 45,394,626 0 0 346,563 79 280,788 65,775 2,985,831,549,518
270 بانک توسعه تعاون 1400/02/04 46,129,140 45,793,901 45,793,901 0 0 346,563 0 280,709 65,854 3,015,711,539,672
271 بانک توسعه تعاون 1400/02/03 46,373,300 46,036,425 46,036,425 0 0 346,563 0 280,709 65,854 3,031,682,713,382
272 بانک توسعه تعاون 1400/02/02 46,379,254 46,042,378 46,042,378 0 0 346,563 44 280,709 65,854 3,032,074,780,656
273 بانک توسعه تعاون 1400/02/01 46,384,948 46,048,297 46,048,297 0 0 346,563 95 280,665 65,898 3,034,490,685,054
274 بانک توسعه تعاون 1400/01/31 46,874,768 46,534,585 46,534,585 0 0 346,563 121 280,570 65,993 3,070,956,895,725
275 بانک توسعه تعاون 1400/01/30 46,950,745 46,610,555 46,610,555 0 0 346,563 364 280,449 66,114 3,081,610,211,493
276 بانک توسعه تعاون 1400/01/29 47,213,025 46,871,038 46,871,038 0 0 346,563 48 280,085 66,478 3,115,892,870,124
277 بانک توسعه تعاون 1400/01/28 47,502,540 47,158,852 47,158,852 0 0 346,563 0 280,037 66,526 3,137,289,810,798
278 بانک توسعه تعاون 1400/01/27 47,843,798 47,497,802 47,497,802 0 0 346,563 0 280,037 66,526 3,159,838,755,260
279 بانک توسعه تعاون 1400/01/26 47,849,883 47,503,887 47,503,887 0 0 346,563 538 280,037 66,526 3,160,243,579,341
280 بانک توسعه تعاون 1400/01/25 47,853,193 47,509,972 47,509,972 0 0 346,563 148 279,499 67,064 3,186,208,791,484