صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
91 صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
92 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
93 تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 30 بهمن 1393 ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
94 صورتجلسه تغیر نرخ کارمزد حسابرس ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
95 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
96 نامه تأیید جایگزینی مدیر سرمایه گذاری جدید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
97 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تارنما ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
98 صورتجلسه افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
99 اسامی حاضرین مجمع مورخ 10/04/1393 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
100 اسامی حاضرین مجمع مورخ 29/02/1393 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 30/11/1392 ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
سایز صفحه