صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع
منبع -
مقدمه به استحضار می رساندمجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تاریخ 1394/12/19 جهت تغییر متولی راس ساعت 14 در محل صندوق برگزار می گردد؛ لذا از دارندگان واحدهای ممتاز و ارکان محترم صندوق دعوت می گردد در مجمع فوق حضور بهم رسانند.
متن خبر
پیوست