صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
101 صورتجلسه تغیر نرخ کارمزد حسابرس ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
102 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
103 نامه تأیید جایگزینی مدیر سرمایه گذاری جدید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
104 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تارنما ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
105 صورتجلسه افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
106 اسامی حاضرین مجمع مورخ 10/04/1393 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
107 اسامی حاضرین مجمع مورخ 29/02/1393 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 30/11/1392 ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
108 برگزاری مجمع مورخ 29/02/1393 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 30/11/1392 ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
109 صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
110 صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
سایز صفحه