صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
News
دسته بندی مجامع, پرسشهای رایج
عنوان خبر صورتجلسه مجمع تمديد فعاليت صندوق توسعه اعتماد رفاه (تاييديه سازمان)مجمع مورخ 1402/02/30
منبع صورتجلسه مجمع تمديد فعاليت صندوق توسعه اعتماد رفاه (تاييديه سازمان)مجمع مورخ 1402/02/30
مقدمه صورتجلسه مجمع تمديد فعاليت صندوق توسعه اعتماد رفاه (تاييديه سازمان)مجمع مورخ 1402/02/30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست