صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تاییدیه سازمان بابت مجمع تمدید فعالیت تاریخ 1402/02/30 صندوق توسعه اعتماد
منبع تاییدیه سازمان بابت مجمع تمدید فعالیت تاریخ 1402/02/30 صندوق توسعه اعتماد
مقدمه تاییدیه سازمان بابت مجمع تمدید فعالیت تاریخ 1402/02/30 صندوق توسعه اعتماد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست