صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تاییدیه سازمان جهت مجمع سالیانه صندوق بانک توسعه تعاون مورخ 1401/02/17
منبع -
مقدمه تاییدیه سازمان جهت مجمع سالیانه صندوق بانک توسعه تعاون مورخ 1401/02/17
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست